پارس ناز پورتال

قاصدک 24

خیانت عروس خانم 32 ساله به شوهرش + عکس

خیانت عروس خانم 32 ساله به شوهرش + عکس

خیانت عروس خانم 32 ساله به شوهرش

خانم جسیکا گور 32 ساله اهل اشفورد چند هفته ای می شد با اقای دارن 42 ساله نامزد کرده بود.اما گویی از زندگی خود رضایت چندانی نداشت.به همین خاطر او 24 سپتامبر سال گذشته به شوهرش گفت می خواهد به خانه یکی از دوستانش به نام اماندا برود.ساعت 8.15 دقیقه بعد از ظهر خانم به شوهرش مجددا زنگ زد و گفت به خانه دوستش رسیده است.

 

جسیکا ساعت 10.10 دقیقه بعد از ظهردر حالی به خانه برگشت که صورتش گریان بود.هنگامی که نامزدش دارن موضوع را از او پرسید خانم در جوابش گفت فرد ناشناسی در مسیر خانه او را مورد ازار و اذیت قرار داده و به او تجاوز نموده است.آقای دارن که موضوع را جدی تلقی می نمود سریعا به پلیس زنگ زد.

 

هنگامی که کمیسر پلیس جهت تحقیق به خانه ایشان امد موضوع را از خانم پرسید و او هم کل ماجرا را بیان نمود.کمیسر پلیس اقای ریچارد اسکات به خانه اماندا زنگ زد و در کمال تعجب شنید که خانم جسیکا شب انجا نبوده است.آقای اسکات با برسی گوشی خانم متوجه پیامک های مبتذل با فردی به نام متیو ریچاردز شد.

خیانت عروس خانم 32 ساله به شوهرش + عکس

به گزارش پارس ناز تحقیقات بیشتر نشان می داد در حقیقت خانم ان شب در بغل دوست پسر قدیمی خود بوده است.خانم برای اینکه موضوع دوستی او و نامزد قبلیش لو نرود یک مشت اراجیف را تحویل قاضی پرونده داد.وکیل خانم جیمز راس در دادگاه عنوان نمود موکلش انروز در شرایط روانی خوبی نبوده و نامزد قبلیش او را مجبور به این رابطه کرده است.

 

نامزد قبلی به او گفته بود چنانچه به حرفش گوش ننماید همه موضوع و روابط قبلی را به نامزد جدیدش خواهد گفت.موکل من ترسیده است.قاضی پرونده اقای هیتر نورتون ضمن استماع سخنان وکیل ضمن پذیرفتن برخی سخنان اظهار نمود پیامک های ناجور و همچنین دروغ گفتن به شوهر حکایت از این دارد که خانم تا حدی مقصر در این ماجراست.قاضی پرونده خانم جیسکا گور را 8 ماه زندان تعلیقی متهم نمود.