پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اقدام زننده این مرد با دختر 8 ساله در فروشگاه (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
اقدام زننده این مرد با دختر 8 ساله در فروشگاه (عکس)
دوربین های مخفی فروشگاهی در شهر سوسوارک تصاویر مردی را به ثبت رساندند که در حال ازار و اذیت دختر 8 ساله ای بود.مرد 42 ساله به نام اولد کانت بالاباس در پرونده حنایات خود چنیدن مورد رفتارهای زننده را با دختران و زنان جوان داشته است.دختر 8 ساله به اتفاق خانواده اش به فروشگاه مادام توساد در مرکز لندن مراجعه نموده بودند.اولد کانت به همراه رفیقش خاویر گارئو حواس دخترک را پرت نموده و او را از خانواده اش دور می کنند.اولد کانت در گوشه ای از فروشگاه شروع به حرکات زننده با دختر 8 ساله می نماید.دختر با اصرار از انها می خواهد که ولش کنند.دو نفر از ترس اینکه دختر گریه نماید و داد و بیداد راه بیندازد او را رها می نمایند.
 

 
هنگامی که دختر به نزد والدینش بر می گردد موضوع  را به انها می گوید.پس از تماس خانواده با پلیس نیروها سریعا در محل حاضر شده و با برسی دوربین های مخفی و چهره نگاری در پی دستگیری انها برامدند.به گزارش پارس ناز دو فرد بی بندوبار که فروشگاه مادام توساد پاتوق کارهای زشتشان بود پس از چند روز مجددا مراجعه نمودند و توسط پلیس دستگیر شدند.پلیس ضمن انتشار تصویر متهم از کلیه افرادی که شکایتی نسبت به این فرد دارند تقاضا نمود با اداره پلیس تماس بگیرند.محاکمه بالاباس در 6 ماه مارس در دادگاه شهر سوسوارک برگزار خواهد شد.
 
 
اختصاصی پارس ناز