پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

این سگ می خواهد در مقابل نور لیزر از صاحبش محافظت کند

این سگ می خواهد در مقابل نور لیزر از صاحبش محافظت کند
زنی که از بیدار کردن شوهرش عاجز میشود دست به خلاقیتی میزند تا مرد را بیدار کند.زن با استفاده از لیزر نور سبز رنگ لیزر را به سمت مرد میتاباند و سگ هم که فکر میکند این نور لیزر برای مرد خطرناک است به سمت نور میرود و سعی میکند که نور را یا بگیرد یا از مرد دور کند.نور که برروی مرد تابیده شده است سگ را مجبور میکند که به روی مرد بپرد و نور را از او دور کند.نژاد این سگ هاسکی است که یکی از سنگین ترین سگ ها محسوب میشود و همین باعث بیدار شدن مرد میشود.این ویدئو که بر روی یوتیوب هم گذاشته شده است در یک هفته دو نیم ملیون نفر از ان دیدن کردند.
 

 

این سگ می خواهد در مقابل نور لیزر از صاحبش محافظت کند
 

این سگ می خواهد در مقابل نور لیزر از صاحبش محافظت کند
 

این سگ می خواهد در مقابل نور لیزر از صاحبش محافظت کند