پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

متفاوت بودن را در این خانم جوان احساس کنید (عکس)

متفاوت بودن را در این خانم جوان احساس کنید (عکس)
خانم دوستدار حیوانات در شهر ارگون به روش متفاوت از مورچه خوار مواظبت و مراقبت می نماید.خانم آنجلا گادوین لباس بر تن مورچه خواران خود می پوشاند و شب هنگام انها را جهت شکار مورچه رها می نماید.خانم گادوین می گوید ابتدا ژاکتی بر تن انها می پوشاندم اما بعدا به این فکر افتادم که گنجه ای از لباس برای آنها تدارک ببینم.پوا و آرورا هر چند راحت هستند اما برخی مواقع پنجه های تیز انها به مبلمان منزل اسیب وارد نموده و بهداشت خانه را به هم می ریزند.گادوین می افزاید به انها یاد دادم در جای مخصوص خودشان دستشویی کنند اما با وجود این دستشویی انها بوی تعفن می دهد.برخی مواقع که می ترسند نیز بوی بدی از انها متساعد می گردد.
 
 
متفاوت بودن را در این خانم جوان احساس کنید (عکس)
 
متفاوت بودن را در این خانم جوان احساس کنید (عکس)
 
متفاوت بودن را در این خانم جوان احساس کنید (عکس)
 
متفاوت بودن را در این خانم جوان احساس کنید (عکس)
 
 

 
منبع:دیلی خبر