پارس ناز پورتال

قاصدک 24

دختری 23 ساله با چشمانی عجیب و جادویی + تصویر

دختری 23 ساله با چشمانی عجیب و جادویی + تصویر
 
به گزارش پارس ناز ناتاشا در روسیه باعنوان دختری با اشعه ایكس در چشمش مورد ستایش قرار كرفته است . او دارای توانایی خارق العاده ایی است .
 
او می گفت تنها چیزی كه من باید یاد بگیریم اسم هر اندام است و در مورد چگونگی كار كردن هر اندام و تشخیص بیماری چیزی نمی دانم.او به مادرش می گفت كه در شكم تو دو لوبیا و یك چیزی شبیه لوله می بینم كه منظورش دو كلیه و روده مادرش بود ! ناتاشا در سال ۱۹۸۷ در روسیه به دنیا آمد ..
 
www.parsnaz.ir - دختری 23 ساله با چشمانی عجیب و جادویی + تصویر


او الان ۲۳ سال دارد. به گزارش پارس ناز به نقل از عنوان، ناتاشا در روسیه باعنوان دختری با اشعه ایكس در چشمش مورد ستایش قرار كرفته است.  او دارای توانایی خارق العاده ایی است .
 
www.parsnaz.ir - دختری 23 ساله با چشمانی عجیب و جادویی + تصویر

 
او می گفت تنها چیزی كه من باید یاد بگیریم اسم هر اندام است و در مورد چگونگی كار كردن هر اندام و تشخیص بیماری چیزی نمی دانم.او به مادرش می گفت كه در شكم تو دو لوبیا و یك چیزی شبیه لوله می بینم كه منظورش دو كلیه و روده مادرش بود !
 
www.parsnaz.ir - دختری 23 ساله با چشمانی عجیب و جادویی + تصویر


به گفته ناتاشا و پدر و مادرش توانایی های غیر معمول او در سن ۱۰ سالگی كشف شد . در سال ۲۰۰۴ ناتاشا توسط مطبوعات انگلیسی به لندن دعوت شد و پرسش ها و آزمایشات متفاوتی در مورد تونایی هایش از او شد كه در تمامی این امتحانات موفق شد ناتاشا درهمان سال در دانشگاه دولتی مسكو وارد گروه پزشكی شد او در حال حاضر در مركز مسكو برای تشخیص بیماریهای خاص كار می كند.