پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

برگزاری مسابقه ملکه زیبایی زنان محجبه + عکس

برگزاری مسابقه ملکه زیبایی زنان محجبه + عکس
 این مسابقه از سومین روز ماه ژانویه با در نظر گرفتن سنن و عادات کشور هر شرکت کننده برگزار میشود.
 
برگزاری مسابقه ملکه زیبایی زنان محجبه + عکس
 
کمیته برگزاری هدف از برگزاری این مسابقه راکه با شعار «مدرنیته و سنتی» برگزار میشود، تلفیق معیارها ، عادات و رسوم اخیر و قدیم میداند.
 
برگزاری مسابقه ملکه زیبایی زنان محجبه + عکس
 
به گزارش پارس ناز ملکه زیبایی مراکش از طرف هیات ژوری و پیام هاي کوتاهی که مردم مراکش ارسال می‌کنند گزینه می‌شود.
 
برگزاری مسابقه ملکه زیبایی زنان محجبه + عکس
 
شرکت کنندگان مراکشی با پوشش کامل لباسهای مدرن و سنتی در این مسابقه شرکت میکنند.
 
برگزاری مسابقه ملکه زیبایی زنان محجبه + عکس
از جمله شروطی که باعث میشود همۀ زنان باحجاب مراکشی نتوانند در این مسابقه شرکت کنند این هست که سن انها باید 18 تا 25 باشد و ازدواج و یا طلاق در شناسنامه انها ثبت نشده باشد.