پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های جالب و دیدنی از یک جشنواره در هند

هندوستان کشور افسانه هاست و ادیان مختلفی که هر کدام با اعتقادات و آداب و رسوم مخصوص به خود با زندگی مردم سروکار دارند در آنجا فراوانند. همینطور مردمانی که هنوز پایبند بت ها و خدایان دست ساز خود هستند نیز در آنجا سکونت دارند. از جمله پیروان مذهب هندوئیسم که شاید صدها خدا را پرستش می کنند که در این میان گانِش، یکی از شناخته‌شده‌ترین و مورد احترام‌ترین خدایان در مذهب هندوئیسم است و با اینکه هندوها فرقه های متفاوتی دارند ولی تمام این فرقه ها در پرستش گانِش توافق دارند!

به گزارش پارس ناز جالب است بدانید حدود 3000 سال است که هندوها گانِش را پرستش می کنند. معبدهای گانِش سرتاسر هند و در قسمت هایی از کشورهای همسایه و نپال وجود دارند. به قول معروف، گرچه در هر خانه ای لزوما بت هر خدایی وجود ندارد، ولی کمتر خانه ای در هند می شود پیدا کرد که مجسمه ای از گانِش در آن وجود نداشته باشد چون هندوها اعتقاد دارند که هر جا معبد یا مجسمه ای از گانِش باشه، گانِش هم در آنجا حضور داره. او یقینا یکی از معروف ترین خدایان آیین هندو است. به عقیده ی هندوها، گانِش خدای “برطرف کردن مشکلات راه” است، خدای “آغاز کردن” و خدای “علم و هنر”. به همین دلیل موقع شروع هر کاری، مثلا به هنگام خریدن ماشین و شب قبل از امتحان و حتی موقع شروع عبادت خدایان دیگر، هندوها اول به درگاه گانِش رو می آورند!!

در نوشته‌های کهن هندوها آمده که گانِش خدایی است که شکمی بزرگ با سری فیل‌گونه دارد. اغلب او را طوری تصویر می‌کنند که بر زمین نشسته و پاهایش را زیر خود جمع کرده است. نصاویر زیر از فستیوال سالیانه ی عبادت گانِش در بمبئی است که هر ساله بین ماه های آگوست و سپتامبر بمدت 10 روز در سراسر هند برگزار می شود.

 

عکس های جالب و دیدنی از یک جشنواره در هند

عکس های جالب و دیدنی از یک جشنواره در هند

عکس های جالب و دیدنی از یک جشنواره در هند

عکس های جالب و دیدنی از یک جشنواره در هند

عکس های جالب و دیدنی از یک جشنواره در هند

عکس های جالب و دیدنی از یک جشنواره در هند

عکس های جالب و دیدنی از یک جشنواره در هند

عکس های جالب و دیدنی از یک جشنواره در هند

عکس های جالب و دیدنی از یک جشنواره در هند

عکس های جالب و دیدنی از یک جشنواره در هند

عکس های جالب و دیدنی از یک جشنواره در هند

عکس های جالب و دیدنی از یک جشنواره در هند

عکس های جالب و دیدنی از یک جشنواره در هند

عکس های جالب و دیدنی از یک جشنواره در هند

عکس های جالب و دیدنی از یک جشنواره در هند

عکس های جالب و دیدنی از یک جشنواره در هند