پارس ناز پورتال

قاصدک 24

شهاب حسینی با بازیگری خداحافظی کرد!!

مجموعه : اخبار سینما
 

اخیرا شهاب حسینی طی مصاحبه ای در مورد بازیگری گفت:

نیاز به دریافت های جدیدی در کار و زندگی دارم و باید برای بدست آوردن این دریافت ها زمانی را اختصاص دهم به همین علت تصمیم دارم برای مدتی بازیگری را کنار بگذارم، سید شهاب الدین یادآور شد: زندگی در پایان هر دهه، دغدغه هایی را برای انسان در پی دارد و برخی این دغدغه ها رنگ دیگری گرفته، تعدادی از آنها عمیق شده و برخی نیز از بین می رود.
حسینی تاکید کرد: در آغاز چهارمین دهه زندگی خود نیاز دارم به برخی سووالات ذهنم پاسخ دهم و این موضوع بدون در اختیار داشتن زمانی مناسب برای تحقیق و جستجو امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: این تلاش برای رهایی از فرار از مرز روزمرگی است زیرا ادامه این روند موجب مرگ عشق و خلاقیت می شود.