پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بیماری بسیار عجیب و غیر قابل باور یک زن + عکس

بیماری بسیار عجیب و غیر قابل باور یک زن + عکس
امروز روزنامه اسپانیایی “ای.بی.سی خبری مبنی بر بیماری عجیب یک زن منتشر کرد:: بدن این زن اندونزیایی حالتی دارد که از برخی نقاط آن موهایی کلفتی با ارتفاع 10 تا 20 سانتی متر می روید که با درد زیادی نیز همراه است.
 
 
 
پزشکان پس از معاینه این زن متوجه شدند در نقاط مختلف بدن این زن حدود 40 موی سیم مانند روییده که به نابودی بعضی از امعاء و احشای وی انجامیده است.بر اساس همین گزارش :: تیم پزشکی که روی
 
بیماری بسیار عجیب و غیر قابل باور یک زن + عکس
 
این مورد کار می کنند با استفاده از لیزر نتوانستند این موها را از بین ببرند و در نهایت مجبور شدند با استفاده از امواج مغناطیسی موها را در یک منطقه جمع آوری کنند تا آسان تر بتوان آنها را خارج کرد.