پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس العمل جالب یک خانم پس از جریمه 75 پوندی + عکس

مجموعه : مجله خبری روز
عکس العمل جالب یک خانم پس از جریمه 75 پوندی + عکس
یک رشته پنبه از دستکش این خانم هنگام خرید کردن به زمین افتاد و همین باعث شد که وی به دلیل ریختن زباله در پیاده رو 75 پوند جریمه شود.به گزارش پارس ناز او میگوید: خیلی ناراحتم. من فقط یک پیر زن تنها هستم که برای خرید بیرون رفته بودم نه یک زباله ساز که با آن اینگونه برخورد شود.
 
 
خانم مرج 71 ساله میگوید: زمانیکه محافظ محیط زیست مرا متوقف کرد اصلا بر این مسئله آگاه نبودم که از دستکش من چیزی روی زمین افتاده است و اصرار بر بیگناهی ام داشتم اما وی مرا به محل افتادن زباله برد و آن را به من نشان داد و سریعا قبض جریمه را صادر کرد. من به او گفتم که این کار آگاهانه صورت نگرفته است.
 
 
آن تنها یک تکه نخ بود نه یک زباله یا خاکستر سیگار اما وی با پررویی تمام برای من قبض جریمه را نوشت و من آنرا پرداخت نخواهم کرد حتی اگر مجبور شوم به دادگاه بروم چرا که این بسیار مضحک است. این زن اهل ولز است و همسر یک کارگر بازنشسته میباشد.قانون جریمه 75 پوندی از سال گذشته در این کشور به اجرا در آمده است.