پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بازداشت ستاره فیلمهای آمریکا به جرم دزدیدن تست بارداری

مجموعه : اخبار سینما
بازداشت ستاره فیلمهای آمریکا به جرم دزدیدن تست بارداری
این ستاره فیلمهای تلویزیونی امریكا بخاطر دزدیدن یك تست بارداری بازداشت شده است. این دختر وایتنی پادیس نام دارد و به جرم دزدیدن یك تست بارداری از یك فروشگاه بازداشت شده است.به گزارش پارس ناز بنابر گزارش پلیس فلوریدا او ابتدا تست را در آستینش پنهان كرده و بعد از رفتن به اتاق استراحت كاركنان مغازه از آن استفاد ه كرده است.
 
 
او در خانواده ای بزرگ شده است كه همه دارای سوء سابقه هستند برای مثال مادر وی سال گذشته به دلیل مصرف مواد مخدر در یك فروشگاه بزرگ  دستگیر شده بود.
 
 
 
قیمت این تست 15.98 دلار است. او به همین دلیل توسط حراست این فروشگاه دستگیر و تحویل اداره پلیس شد تا به جرم وی رسیدگی شود.