پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عقاید همجنسگرایانه این زن مانع شرکت در مراسم مادرش شد

مجموعه : مجله خبری روز
عقاید همجنسگرایانه این زن مانع شرکت در مراسم مادرش شد
زنی كه عقاید همجنسگرایانه داشت از شركت در مراسم تدفین مادرش منع شد خانم جوهانسون كه به هنگام مرگ مادرش كنار وی بود و از او مراقبت میكرد وقتی در مراسم تدفین او حاضر شد ، كشیش كاتولیك حاضر در مراسم در كلیسا از اینكه وی از نان و شراب مقدس استفاده كند ممانعت كرد و او را به دلیل عقایدش كه خلاف دیدگاه كلیسای كاتولیك است از حضور در مراسم منع كرد.
 
 
خانواده این زن به خاطر اینكه او از برخورد كشیش مشوش شد ناراحت شدند. آنها میگویند او 19 سال است كه با این عقاید زندگی میكند و این مسئله هیچ منافاتی با سنتهای دینی ندارد.به گزارش پارس ناز برادر خانم جوهانسون به حمایت از خواهرش در كلیسا حاضر نشد و آنها در گورستان محل دفن به اقوام آشنایانشان پیوستند. آنها معتقدند كه حركت این كشیش باعث صدمه خوردن به آبروی خانوادگی آنها شده است و وی باید از آنها عذرخواهی كند.
 
 
خانم جوهانسون میگوید: این مسئله هیچ ربطی به حقوق همجنسبازان و انتقاد عقاید كاتولیكی ندارد چیزی كه مهم است این است كه رفتار این كشیش سزاوار سرزنش است.