پارس ناز پورتال

قاصدک 24

دختری برای بدست آوردن این سگ ارتش آمریکا هر کاری میکند

دختری برای بدست آوردن این سگ ارتش آمریکا هر کاری میکند
این دختر مدت سه سال با این سگ که متعلق به ارتش امریکاست در عراق زندگی کرده است و طی مدت 6 ماه حدود 100 ماموریت را به کمک این سگ انجام داده است. حتی این سگ که رکس نام دارد و از نژاد ژرمن شیپر است یک بار زندگی این زن را نجات داده است که طی آن یک بمب منفجر شده و به هردوی آنها آسیب رساند به طوریکه یک سال طول کشیده است تا جراحات وارده به آنها بهبود یابد.
به گزارش پارس ناز خانم گان لیوی 28 ساله از سال 2007 از خدمت در ارتش استعفا داده است و حالا میخواهد هرطور شده این سگ را از ارتش بگیرد و با خود به خانه ببرد. او میگوید: من شبانه روز با رکس زندگی کرده ام و عاشق او هستم او جزء جدا نشدنی زندگی من است و دوست دارم باقی عمرش را کنار من باشد .
دختری برای بدست آوردن این سگ ارتش آمریکا هر کاری میکند
دختری برای بدست آوردن این سگ ارتش آمریکا هر کاری میکند
دختری برای بدست آوردن این سگ ارتش آمریکا هر کاری میکند
دختری برای بدست آوردن این سگ ارتش آمریکا هر کاری میکند