پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قصرهای بسیار زیبا و دیدنی دنیا + عکس

قصرهای بسیار زیبا و دیدنی دنیا + عکس

 


قصرهای بسیار زیبا و دیدنی دنیا + عکس
 

Avila, Spain

قصرهای بسیار زیبا و دیدنی دنیا + عکس
 

Bamburgh Castle, England

 قصرهای بسیار زیبا و دیدنی دنیا + عکس

Castel Sant’Angelo, Italy

قصرهای بسیار زیبا و دیدنی دنیا + عکس
 

Belem Tower, Portugal

 قصرهای بسیار زیبا و دیدنی دنیا + عکس

Bunratty, Ireland

قصرهای بسیار زیبا و دیدنی دنیا + عکس

Caernarfon, Wales

قصرهای بسیار زیبا و دیدنی دنیا + عکس
 

The Rock of Cashel, Ireland

قصرهای بسیار زیبا و دیدنی دنیا + عکس
 

Château de Chambord, France

قصرهای بسیار زیبا و دیدنی دنیا + عکس
 

Château de Chantilly, France

قصرهای بسیار زیبا و دیدنی دنیا + عکس
 

Charles Bridge, Czech Republic

قصرهای بسیار زیبا و دیدنی دنیا + عکس
 

Château de Chenonceau, France

قصرهای بسیار زیبا و دیدنی دنیا + عکس
 

Eilean Donan Castle, Scotland

 قصرهای بسیار زیبا و دیدنی دنیا + عکس
 
Dunluce Castle, Nothern Ireland

 قصرهای بسیار زیبا و دیدنی دنیا + عکس

Dunvegan Castle, Scotland

قصرهای بسیار زیبا و دیدنی دنیا + عکس
Agra Fort, India