پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مقایسه جالب و عجیب این 2 خانم 51 ساله با یکدیگر

مقایسه جالب و عجیب این 2 خانم 51 ساله با یکدیگر
این دو خانم هردو ۵۱ ساله هستن،اما این کجا و آن کجا!

این زن ۵۱ سال سن دارد و در شبکه های تلویزیونی به عنوان متخصص سلامت و طرفدار رویکرد جامع و مثبت نسبت به تغذیه و سلامت است. او همچنین ترویج کننده ورزش کردن و گرفتن رژیم غذایی گیاهی است!
 

اما این زن نایجلا لاوسون ۵۱ ساله آشپز برنامه های تلویزیونی است. این خانم کسی است که در برنامه های آشپزی اش گوشت ،کره و دسر میخورد!
 
 
وضعیت این دو زن را شما مقایسه کنید!