پارس ناز پورتال

این والدین ادعا می کنند فرزند آنها شیطان است

این والدین ادعا می کنند فرزند آنها شیطان است
این بچه یک ماهه راه میرود و از دهانش آتش بلند میشود. مادر این بچه ادعا میکند که ارواح خبیثه و شیطانی در فرزند او حلول کرده اند ، او مدعی است که نوزاد یک ماهه اش به تنهایی راه میرود و از دهانش آتش خارج میشود.به گزارش پارس ناز او ماه گذشته این پسر بچه را به دنیا آورده است و میگوید خیلی زود این شادی جای خود را به ترس داده است چرا که در فرزندش علائم غیر طبیعی مشاهده کرده است.
 
 
او میگوید این نوزاد به تنهایی می ایستد و راه میرود که این مسئله برای بچه ای در این سن کاملا غیر طبیعی است. مادر این نوزاد میگوید درست شبیه فیلم ترسناک پسر شیطان تولید سال 1976 این نوزاد هم اغلب در اطراف خانه پنهان میشود و چشمان وحشتناکی پیدا میکند.او مثل آدمهای بالغ راه میرود و گاهی درچمدانها، زیر تخت و حتی در ماشین لباسشویی و یخچال پنهان میشود.

همسایه های این خانواده کلمبیایی مدعی هستند این نوزاد از دهانش آتش خارج میکند و برای اثبات آن به دیدن آثار سوختگی روی لباسش و کاناپه ای که همیشه روی آن مینشیند اشاره میکنند. این همسایه ها از این خانواده می ترسند و میخواهند که از محله آنها خارج شوند.این خانواده میگویند پلیس و کلیسا ادعای آنها در مورد ارواح خبیثه را رد کرده اند.