پارس ناز پورتال

زندگی جالب این خانم کوتوله که به فردی مقدس تبدیل شد

زندگی جالب این خانم کوتوله که به فردی مقدس تبدیل شد
این زن که حدود 35 سانتی متر قد دارد این روزها در یک معبد قدیمی کوچک ساکن است و پیروان زیادی دارد که از سراسر هندوستان برای دیدن او به این معبد می آیند.به گزارش پارس ناز آنجالی که با نام "گانگا ما" شناخته میشود 65 ساله است و هر روز آماده میشود تا برای پیروانش دعای خیر کند. او میگوید :اوایل از کوتاهی قدم متنفر بودم اما حالا آنرا دوست دارم. این نقص برای من خوش شانسی به همراه داشت تا جایی که مردم معتقدند من فرد مقدسی هستم و برای من تعظیم کرده و ازمن میخواهند برای آنها دعا کنم.
 

وی در سال 1974 در خانواده ای ثروتمند متولد شده است و در سن 10 سالگی هنگامیکه برای بازی در کوچه بود توسط صاحب یک سیرک ربوده شد. این مرد سعی داشت او را متقاعد کند که برایش روی سن برنامه اجرا کند اما او با سرسختی مانع این کار شد و بالاخره موفق شد از دست این مرد شیطان صفت فرار کند.او به خانه بازگشت و در سن 17 سالگی به نامزدی مردی در آمد. این مرد به قدری او را اذیت کرد که نهایتا از او جدا شد.
 

زمانیکه او 20 ساله بود مادر و پدرش مردند و خواهر و برادرهایش او را رها کردند. او برای امرار معاش به یک معبد پناه برد و در آنجا ماند و تصمیم گرفت باقی عمرش را در خدمت مردم باشد وی از این کار بسیار راضی است و میگوید اگرچه خودم فرزندی ندارم اما همه مریدان من فرزندان من هستم و تا زمانیکه زنده ام به آنها خدمت خواهم کرد.