پارس ناز پورتال

قاصدک 24

جریان خواهران دوقلویی که با دیدن یکدیگر غافلگیر شدند

جریان خواهران دوقلویی که با دیدن یکدیگر غافلگیر شدند
زن 24 ساله ای که مدام با شخص دیگری اشتباه گرفته میشد متوجه شد خواهر دوقلویی دارد که از وجود او بی اطلاع بوده است.به گزارش پارس ناز بائولولین مدتها با شخص دیگری با نام "یان من" اشتباه گرفته میشد. این زن که یک خدمتکار در یک رستوران معروف در یکی از شهرهای چین است از اینکه همواره او را با شخص دیگری اشتباه میگرفتند متعجب شده بود.
 
 
بعضی ها از کار او در منطقه دیگری سوال میکردند ، تعدادی او را عروس خانواده دیگری که او نمیشناخت می نامیدند و یا از او سوال میکردند چرا آنها را نمیشناسد، در حالیکه او هرگز آنها را ندیده بود این مسائل باعث شد وی به شدت کنجکاو شده و در جستجوی همزاد خود باشد . او از سال 2009 تلاش برای یافتن همزادش را آغاز کرد و بعد از مدتی متوجه شد خواهر دوقلویی دارد که سالها از وجود او بی خبر بوده است.
 

او بالاخره توانست آدرس زنی که گفته میشد شباهت عجیبی به او دارد پیدا کردو به دیدن او رفت. او میگوید با دیدن این زن احساس کرده است که سالهاست همدیگر را میشناسند. آنها با دیدن هم به شدت هیجان زده و غافلگیر شدند و احتمال دادند خواهران دوقلویی هستند که بعد از تولد از هم جدا شده اند.
شگفتی هایی که هردوی این خانمها را متحیر کرد بسیار جالب است برای مثال: آنها هردو در سال 2007 ازدواج کرده اند ، شباهتهای ظاهری فوق العاده ای با هم دارند و علاوه بر آن خصوصیات اخلاقی مشابهی نیز دارند.
 
 
آنها از نظر لباس پوشیدن کاملا شبیه هم هستند و به غذاهای مشابهی علاقه مند هستند. حتی هر دوی آنها آثار زخمی روی انگشت دستشان دارند که کاملا شبیه هم است. هردوی این خانمها در سن 6 سالگی تصادف مشابهی داشته اند.آنها متوجه شدند که به خاطر سیاست تک فرزندی در چین هنگام تولد از هم جدا شده اند و یکی از آنان به خانواده ای که بچه دار نمیشده است سپرده شد و به این ترتیب هیچکدام از وجود دیگری اطلاعی نداشتند.