پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های افتخار آمیز حضور زن ایرانی با حجاب در مسابقات کانادا

عکس های افتخار آمیز حضور زن ایرانی با حجاب در مسابقات کانادا

عکس های افتخار آمیز حضور زن ایرانی با حجاب در مسابقات کانادا ، به گزارش پارس ناز  شیرین سادات گرامی تنها زن ایرانی است که در مسابقات سه گانه ادمنتون به میزبانی کانادا شرکت کرد.

عکس های افتخار آمیز حضور زن ایرانی با حجاب در مسابقات کانادا

عکس های افتخار آمیز حضور زن ایرانی با حجاب در مسابقات کانادا