پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس هایی از آبشاری آتشین در آمریکا

مجموعه : عکسهای طبیعت
عکس هایی از آبشاری آتشین در آمریکا

عکس هایی از آبشاری آتشین در آمریکا

 

پارک یوسمیت در سال 1870 بعنوان پارک ملی در کالیفرنیا-امریکا انتخاب شده است.این آبشار یکی از دیدنی ترین چشم اندازها این پارک میباشد که حدود 153 متر است. البته معروفیت این آبشار زمانیست که تبدیل به آبشار آتش می‌شود.
عکس هایی از آبشاری آتشین در آمریکا
این پدیده عجیب که سالی یک بار هنگام غروب خورشید در اواخر ماه فوریه اتفاق می‌افتد. زمان غروب خورشید، زاویه تابش و انعکاس نور آن بر این آبشار از آن یک آبشار آتش می‌سازد که چشم هر بیننده‌ی را خیره می‌سازد.
عکس هایی از آبشاری آتشین در آمریکا
این منظره بدیع تنها در دو هفته آخر ماه  فوریه و در یک زمان کوتاه چند روزه  ایجاد می‌شود. به همین دلیل این پارک به “آبشار آتش یوسمیت” Yosemite Firefall  نیز معروف است.
 
عکس هایی از آبشاری آتشین در آمریکا
 
عکس هایی از آبشاری آتشین در آمریکا
 
عکس هایی از آبشاری آتشین در آمریکا
 
 آبشاری آتشین در آمریکا
 
عکس هایی از آبشاری آتشین در آمریکا