پارس ناز پورتال

مشت خوردن راننده اتوبوس توسط والدین خشمگین + عکس

مشت خوردن راننده اتوبوس توسط والدین خشمگین + عکس

مشت خوردن راننده اتوبوس توسط والدین خشمگین  ، بعد از اینکه جدال بین والدین و راننده اتوبوس مدرسه بالا میگیرد پدر با مشت راننده اتوبوس را نوازش میکند.

 

به گفته والدین عصبانی که فیلم ان ها هم ضبط شده است راننده اتوبوس اجازه خروج کودکشان از اتوبوس را نمیداد که این موضوع ان ها را عصبانی کرده است.

 

در ویدئو ضبط شده والدین عصبانی در حال فحش دادن به راننده هستند و از او میخواهند که فرزندشان را در ایستگه اتوبوس از اتوبوس پیاده کند.

مشت خوردن راننده اتوبوس توسط والدین خشمگین + عکس

به نظر میرسد که والدین از وضعیت اتوبوس راضی نبودند و یکی از کودکان هم در این ویدئو از دمای بالای اتوبوس نالان است.

 

با وجود این همه سر وصدا راننده اتوبوس بعد از چند دقیقه کسی را پیاده نمیکند و شروع به حرکت میکند  و این موضوع باعث عصبانیت بیشتر والدین میشود.

 

مادر وقتی این صحنه را میببیند سر رانند داد میزند و از او میخواهد که کودکش را پیاده کند.

 

در نهایت این دعوا به شکسته شدن در  و پنجره ی اتوبوس و مشت خوردن راننده اتوبوس از دختر ۱۶ ساله میشود.

مشت خوردن راننده اتوبوس توسط والدین خشمگین + عکس

مشت خوردن راننده اتوبوس توسط والدین خشمگین + عکس