پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

تجمع آدم های عروسكی برای شکستن رکورد گینس

تجمع آدم های عروسكی برای شکستن رکورد گینس

در پیتزبورگ آمریكا ،‌ 1 هزار و 162 نفر با پوشیدن لباس مبدل عروسكی و حضور در می داني در این شهر ضمن رساندن پیام انسان دوستانه بـه سراسر جهان ، ركورد جدید را در كتاب ركوردهای کتاب رکورد هـای گینس بـه ثبت رساندند.

 

  بـه گزارش ایران ناز: این تجمع آدم عروسكی ها بـه عنوان بزرگترین تجمع آدم هـای با لباس مبدل عروسكی در جهان شناخته شده و در كتاب ركوردهای کتاب کتاب گینس بـه ثبت رسید.

 

تجمع آدم های عروسكی برای شکستن رکورد گینس

تجمع آدم های عروسكی برای شکستن رکورد گینس

تجمع آدم های عروسكی برای شکستن رکورد گینس

تجمع آدم های عروسكی برای شکستن رکورد گینس

تجمع آدم های عروسكی برای شکستن رکورد گینس