جستجو در پارس ناز

تصاویر دیدنی قبل و بعد آرایش بازیگران زن بالیوودی

تصاویر دیدنی قبل و بعد آرایش بازیگران زن بالیوودی

تصاویر دیدنی قبل و بعد آرایش بازیگران زن بالیوودی , چند بار تاکنون به فیلم های هندی نگاه کرده و زیبایی بازیگر نقش اول زن را تحسین کرده اید ؟ ولی آیا دیده اید به محض آنکه گریم و آرایش آنها را برداشته شود چه چهره ای خواهند داشت؟

 

در زیر چهره گلچینی از بازیگران زن بالیوودی را بدون آرایش ملاحظه می کنید، به گزارش پارس ناز برخی از آنها تفاوت چندانی با چهره با آرایش خود ندارند ولی تغییر شکل عده دیگری از آنها به راستی دیدنی است!

تصاویر دیدنی قبل و بعد آرایش بازیگران زن بالیوودی

کارینا کاپور

تصاویر دیدنی قبل و بعد آرایش بازیگران زن بالیوودی

کارینا کاپور

تصاویر دیدنی قبل و بعد آرایش بازیگران زن بالیوودی

پریانکا چاپرا

تصاویر دیدنی قبل و بعد آرایش بازیگران زن بالیوودی

پریانکا چاپرا

تصاویر دیدنی قبل و بعد آرایش بازیگران زن بالیوودی

کاریسما کاپور

تصاویر دیدنی قبل و بعد آرایش بازیگران زن بالیوودی

 تانوشری دوتا

تصاویر دیدنی قبل و بعد آرایش بازیگران زن بالیوودی

کاترینا کایف

تصاویر دیدنی قبل و بعد آرایش بازیگران زن بالیوودی

کاترینا کایف

تصاویر دیدنی قبل و بعد آرایش بازیگران زن بالیوودی

 سوشمیتا سن

تصاویر دیدنی قبل و بعد آرایش بازیگران زن بالیوودی

 آیشواریا رای

تصاویر دیدنی قبل و بعد آرایش بازیگران زن بالیوودی

 آیشواریا رای

تصاویر دیدنی قبل و بعد آرایش بازیگران زن بالیوودی

 کاجول

تصاویر دیدنی قبل و بعد آرایش بازیگران زن بالیوودی

 ویدیا بالان

تصاویر دیدنی قبل و بعد آرایش بازیگران زن بالیوودی

 ویدیا بالان

تصاویر دیدنی قبل و بعد آرایش بازیگران زن بالیوودی

اورمیلا ماتوندکار