پارس ناز پورتال

قاصدک 24

با دیدن این عکس ها خجالت خواهید شد!

با دیدن این عکس ها خجالت خواهید شد!

با دیدن این عکس ها خجالت خواهید شد,این مرد در هنگام تولد دست چپ و بخش عمده‌ای از شش چپ خود را نداشته است. در دوران کودکی، او اصرار داشت که تمام کارها را خودش انجام دهد و کمتر از دیگران کمک می‌گرفت.

با دیدن این عکس ها خجالت خواهید شد!

با دیدن این عکس ها خجالت خواهید شد!لوک اریکسون به گفته خودش ماموریت مهمی دارد. او وظیفه خود می‌داند که به افراد معلول و ناتوان نشان دهد که باید در مسیر دشوار پیش رو باید همواره پشتکار داشته باشند و هرگز تسلیم نشوند. لوک از آن‌ها می‌خواهند که در بهترین وضعیت ممکن خود قرار گیرند.

با دیدن این عکس ها خجالت خواهید شد!

با دیدن این عکس ها خجالت خواهید شد!او به انحراف ستون فقرات دچار شد و هشت سال پیش، پزشکان دیابت نوع یک را در آزمایش‌های او تشخیص دادند.  

با دیدن این عکس ها خجالت خواهید شد!این ورزشکار در باشگاه‌های ورزشی با برنامه‌های کراس فیت (برنامه‌های تمرینی پلیس و نیروهای نظامی) به تمرین می‌پردازد و در مسابقات جهانی نیز شرکت کرده است. او برای اینکه تجربیات و توانایی‌های خود را در اختیار دیگران قرار دهد، تصاویری از تمریناتش را منتشر کرده است. 

با دیدن این عکس ها خجالت خواهید شد!تواناییِ او در انجام حرکات تمرینی بسیاری از افراد سالم را به شرمساری وا‌می‌دارد