جستجو در پارس ناز

مفهوم ساعت مچی هوشمند nismo

مفهوم ساعت مچی هوشمند nismo

مفهوم ساعت مچی هوشمند nismo ، نیسان، مفهوم ساعت مچی هوشمند nismo را برای ایجاد ارتباط افراد با ماشینشان طراحی کرده است.ساعت مچی هوشمند nismo در نمایشگاه ماشین فرانکفورت 2013 پرده برداری شده است.

 

این دستگاه همچنین بر نبض و فعالیت مغزی راننده نظارت می کند و با اندازه گیری فواصل RR ریتم قلب می تواند خستگی فرد را شناسایی کند.همچنین این ساعت مچی هوشمند سرعت متوسط خودرو و مصرف سوخت را اندازه می گیرد.

مفهوم ساعت مچی هوشمند nismo

مفهوم ساعت مچی هوشمند nismo

مفهوم ساعت مچی هوشمند nismo

مفهوم ساعت مچی هوشمند nismo

مفهوم ساعت مچی هوشمند nismo