پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

طراحی دیدنی و ماهرانه هنرمند ایرانی ساکن منچستر + عکس

طراحی دیدنی و ماهرانه هنرمند ایرانی ساکن منچستر + عکس

طراحی دیدنی و ماهرانه هنرمند ایرانی ساکن منچستر , “امید اسدی” هنرمند ایرانی ساکن منچستر انگلستان با استفاده از یک چاقوی کوچک جراحی، ذره‌بین و سوزن طرح‌های زیبا و ماهرانه‌ای را روی برگ‌ درختان خلق کرده است.

طراحی دیدنی و ماهرانه هنرمند ایرانی ساکن منچستر + عکس

طراحی دیدنی و ماهرانه هنرمند ایرانی ساکن منچستر + عکس

طراحی دیدنی و ماهرانه هنرمند ایرانی ساکن منچستر + عکس

طراحی دیدنی و ماهرانه هنرمند ایرانی ساکن منچستر + عکس

طراحی دیدنی و ماهرانه هنرمند ایرانی ساکن منچستر + عکس

طراحی دیدنی و ماهرانه هنرمند ایرانی ساکن منچستر + عکس

طراحی دیدنی و ماهرانه هنرمند ایرانی ساکن منچستر + عکس

طراحی دیدنی و ماهرانه هنرمند ایرانی ساکن منچستر + عکس

طراحی دیدنی و ماهرانه هنرمند ایرانی ساکن منچستر + عکس