پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های دیدنی از استخر تابستانی دانشجویان در خوابگاه

عکس های دیدنی از استخر تابستانی دانشجویان در خوابگاه

عکس های دیدنی از استخر تابستانی دانشجویان در خوابگاه ، در برخی نقاط که درجه گرمی هوا به 50 درجه سانتیگراد می رسد و در این شرایط سخت برخی مکانها از امکانات رفاهی کافی من جمله تهویه هوای سرد برخوردار نیستند دست به تدابیر تازه جهت سرد کردن خود می زنند.

 

خبر برخی از دانشجویان دانشگاه در این جیز هوای داغ برای در امان ماندن از گرمی هوا دست به ابتکار تازه زده اند.دانشجویان دانشگاه ووهان چین خوابگاه دانشجویی را تبدیل به استخر اب نموده و با قرار دادن بدن خود داخل ان به مطالعه و تحقیق می پردازند.

 

چهار دانشجوی چینی با قرار دادن استخر پلاستیکی وسط اتاق کوچک انرا پر از اب نموده و درون ان به استراحت و مطالعه می پردازند

عکس های دیدنی از استخر تابستانی دانشجویان در خوابگاه

عکس های دیدنی از استخر تابستانی دانشجویان در خوابگاه

عکس های دیدنی از استخر تابستانی دانشجویان در خوابگاه

 

 

 

 

منبع: دیلی خبر