پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تیغ زنی عجیب روی بدن افراد +عکس

تیغ زنی عجیب روی بدن افراد +عکس

در آفریقا تیغ زنی روی بدن یکی از سنت های فرهنگی و بسیار قدیمی است که همچنان در آفرقا و بین مردم این کشور و زن و مرد ادامه دارد

 

و آنها بر این باورند که با تیغ زدن و نشان گذاری روی بدن از بیماری ها و ارواح خبیسه در امان می مانند و خط ها و نشان های خطرناکی را روی بدن خود و فرزندان خود ایجاد می کنند و گاهی این خطوط تیغ زنی روی صورت انها نیز قابل مشاهده است.

 

شما درادامه تصاویری از این تیغ زنی و نشان های روی بدن رو مشاهده می کنید:

تیغ زنی عجیب روی بدن افراد +عکستیغ زنی عجیب روی بدن افراد

تیغ زنی عجیب روی بدن افراد +عکس

تیغ زنی عجیب روی بدن افراد

تیغ زنی عجیب روی بدن افراد +عکس

تیغ زنی عجیب روی بدن افراد

تیغ زنی عجیب روی بدن افراد +عکس

تیغ زنی عجیب روی بدن افراد

تیغ زنی عجیب روی بدن افراد +عکس

تیغ زنی عجیب روی بدن افراد

تیغ زنی عجیب روی بدن افراد +عکس

تیغ زنی عجیب روی بدن افراد

تیغ زنی عجیب روی بدن افراد +عکس

تیغ زنی عجیب روی بدن افراد

تیغ زنی عجیب روی بدن افراد +عکس

تیغ زنی عجیب روی بدن افراد