جستجو در پارس ناز

مرگ مرموز دختر دانشجو و رقاص ۲۲ ساله + عکس

مجموعه : مجله خبری روز
مرگ مرموز دختر دانشجو و رقاص ۲۲ ساله + عکس

مرگ مرموز دختر دانشجو و رقاص ۲۲ ساله ، ک رقاص ۲۲ ساله امریکایی که در دانشگاه لوییزوایل در ایالت کنتاکی تحصیل میکرد در هتلی نزدیک خوابگاهش به قتل میرسد.جنازه ی دنیل کاگزول که به دنی معروف بود روز دوشنبه در هتلی که در نزدیکی خوابگاه دانشگاهش است پیدا میشود.

 

او یک دانشجوی انتقالی از دانشگاه واشنگتن به دانشگاه کنتاکی بود که حدود یک سال هم جزو تریب اصلی تیم رقص دانشگاه هم بود.

 

رییس پلیس کنتاکی میگوید که در اتاق او هیچ نشانه ای از عملی که باعث خودکشی شده باشد دیده نمی شود.او میگوید که تیم بررسی خودکشی در حال بررسی صحنه است و از طرفی هم به زودی تیمی برای شناسایی مسمومیت یا … بر روی این پرونده کار خواهند کرد.بعد از مرگ او بسیاری از دوستان استادان و مربیا او در صفحه های اجتماعی خود از مرگ این دانشجوی ۲۲ ساله ابراز تاسف کردند.

مرگ مرموز دختر دانشجو و رقاص ۲۲ ساله + عکس

مرگ مرموز دختر دانشجو و رقاص ۲۲ ساله + عکس