پارس ناز پورتال

خبر جنجالی پیدا شدن دو شهر قدیمی 3 هزار ساله در دل جنگل

خبر جنجالی پیدا شدن دو شهر قدیمی 3 هزار ساله در دل جنگل

خبر جنجالی پیدا شدن دو شهر قدیمی 3 هزار ساله در دل جنگل ،  باستان شناسان اسلوونی بقایای دو شهر قدیمی را در دل جنگلهای مکزیک کشف نمودند.سر گروه باستانشاسان بر این بارو است شهرهای بیشتری در دل این ناحیه مدفون است.انها با برسی نقشه هوایی منطقه موفق به کشف دو شهر باستانی لاگونیتا و تامچن در یوکاتان پنینسولا شدند.

 

ایوان اسپراژک استاد بخش علم و هنر اکادمی ایلوونی می گوید گروهش در ماه اوریل موفق به کشف دو شهر شدند.قدمت دو شهر 3 هزار سال می باشد.محققان ساختمانهایی شبیه قصر اهرام پیدا نمودند.یکی از اهرامها 20 متر ارتفاع دارد.

 

در قسمت ورودی شهر دروازه ای به شکال دهان یک هیولا زینت داده شده است. تابستان سال گذشته نیز اسپراژک دو شهر قدیمی دیگر به نام مایان و چاکتون را در 10 کیلومتری شمال لانگونیتا و 6 کیلومتری شمال غرب تامچن کشف کرده بود

خبر جنجالی پیدا شدن دو شهر قدیمی 3 هزار ساله در دل جنگل

خبر جنجالی پیدا شدن دو شهر قدیمی 3 هزار ساله در دل جنگل

خبر جنجالی پیدا شدن دو شهر قدیمی 3 هزار ساله در دل جنگل

خبر جنجالی پیدا شدن دو شهر قدیمی 3 هزار ساله در دل جنگل

خبر جنجالی پیدا شدن دو شهر قدیمی 3 هزار ساله در دل جنگل

خبر جنجالی پیدا شدن دو شهر قدیمی 3 هزار ساله در دل جنگل

 

 

منبع: دیلی خبر