پارس ناز پورتال

قاصدک 24

منزلی که از ۱۵۰ درخت ساخته شد!

منزلی که از ۱۵۰ درخت ساخته شد!

منزلی که از ۱۵۰ درخت ساخته شد!,این درختان علاوه بر زیبا کردن نمای خانه، در تمیز کردن هوا هم موثر هستند.

 

-هنرمند ایتالیایی از ۱۵۰ درخت غول‌پیکر برای طراحی منزلش استفاده کرده است!

منزلی که از ۱۵۰ درخت ساخته شد!

منزلی که از ۱۵۰ درخت ساخته شد!

منزلی که از ۱۵۰ درخت ساخته شد!

منزلی که از ۱۵۰ درخت ساخته شد!

منزلی که از ۱۵۰ درخت ساخته شد!

منزلی که از ۱۵۰ درخت ساخته شد!

منزلی که از ۱۵۰ درخت ساخته شد!

منزلی که از ۱۵۰ درخت ساخته شد!

منزلی که از ۱۵۰ درخت ساخته شد!

 

 

منبع:مهر