پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

این درخت بجای شیره خون دارد

این درخت بجای شیره خون دارد
شیره این درخت شباهت بسیاری به خون جانداران دارد، اما به دلیل مصارف دارویی از این شیره در جهت ساخت داروهای بسیاری استفاده می شود.
 
پتروکارپوس آنگولنسیس، نام گونه ای از درخت ساج است که در کشورهای آفریقایی یافت می شود و نکته جالب در خصوص آن این است که شیره این درخت شباهت بسیاری به خون جانداران دارد، اما به دلیل مصارف دارویی از این شیره در جهت ساخت داروهای بسیاری استفاده می شود.
 
 
این درخت بجای شیره خون دارد
 
این درخت بجای شیره خون دارد
 
 
این درخت بجای شیره خون دارد