پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اقدام غیرقابل باور جوانی در شکم مارآناکندا ! +عکس

اقدام غیرقابل باور جوانی در شکم مارآناکندا ! +عکس

اقدام غیرقابل باور جوانی در شکم مارآناکندا ,یک جوان بیست و شش ساله در اقدامی باور نکردنی به یک مار آناکندا اجازه بلعیدن داد و پس از فیلم برداری از این اقدام، از شکم مار خارج شد.

اقدام غیرقابل باور جوانی در شکم مارآناکندا ! +عکسیک فیلم ساز که با لباس ویژه ای به منظور بلعیده شدن توسط مار آناکندا دوربینی در لباس خودش گذاشته بود تصاویری هولناک از این اقدام خود به ثبت رسانده است.

اقدام غیرقابل باور جوانی در شکم مارآناکندا ! +عکسگفتنی است که این مار 30 فوت طول دارد و این نوع مارها قادر به بلعیدن حیواناتی مثل آهو وخوک و حیواناتی شبیه این موجودات هستند.

اقدام غیرقابل باور جوانی در شکم مارآناکندا ! +عکسعرض شانه انسان برای بلعیده شدن توسط این نوع مار بدون آسیب دیدن بسیار پهن است و آنها ابتدا طعمه خود را زخمی یا مجروح می نمایند و سپس می بلعند این بسیار جالب است که پل رسلی 26 ساله توانسته بدون آسیب دیدن از این اقدام خود جان سالم به در برد.