پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زمانی که سگ خانگی محبوب تر از فرزندان می شود + عکس

زمانی که سگ خانگی محبوب تر از فرزندان می شود + عکس

زمانی که سگ خانگی محبوب تر از فرزندان می شود ، در جوامع غربی که نگهداری از حیوانات قانونی می باشد برخی از خانواده ها تمام هم و غم خود را معطوف به نگهداری و مواظبت از انها می نمایند تا جایی که حیوان را عضوی از خانواده می دانند

 

والدین به جای توجه کمبودهای عاطفی فرزندان کانون توجه خود را معطوف به حیوانات می نمایند. خانم لینی کوچ می گوید مدت 13 سال است که سگش تری لوسی را بیشتر از فرزندانش مراقبت می نماید.

 

 او سالیانه 10 هزار پوند صرف طراحی لباس و ارایش سگش می نماید.او حتی لوسی را جهت پیاده روی به خیابانهای شهر کاردیف می برد.

زمانی که سگ خانگی محبوب تر از فرزندان می شود + عکس

وی حتی در برنامه تلویزیونی “صبح دوشنبه”حضور یافت و در خصوص در ناز و نعمت بودن سگش سخن گفت.خانم لینی در حالی که سگش را با ارایش کامل به برنامه اورده بود در جواب سوال مجری برنامه که ایا رفتار ظلم در حق حیوان نیست گفت واقعا سوال مضحکی است.

 

حیوان مان زیادی مورد رفتارهای خشن امیز قرار دارند اما این حیوان در رویا زندگی می نماید.وی ادامه داد لوسی خیلی خوشحال است.سگ ارامی است و بزرگترین منفعتی از جانب من شامل حال او می گردد توجه ویژه ای است که به او دارم.

 

به گزارش دیلی خبر وی می گوید از اینکه توجه بیشتری به سگش دارد فرزندان هیچ گونه حسادتی به این موضوع ندارند.وی در حالی که می خنند اظهار میدارد اخیرا برای سگش پلی استیشن و ای پد خریداری کرده است.بوی می افزاید من توجهی ندارم که مردم در خصوص من چه فکر می کنند.مهم این است که لوسی سگ برازنده و زیبایی است.

زمانی که سگ خانگی محبوب تر از فرزندان می شود + عکس

زمانی که سگ خانگی محبوب تر از فرزندان می شود + عکس

زمانی که سگ خانگی محبوب تر از فرزندان می شود + عکس

زمانی که سگ خانگی محبوب تر از فرزندان می شود + عکس

 

 

منبع:  دیلی خبر