پارس ناز پورتال

زنانی که با ابتکار عمل و جلوداری تاریخ ساز شدند + عکس

زنانی که با ابتکار عمل و جلوداری تاریخ ساز شدند + عکس

زنانی که با ابتکار عمل و جلوداری تاریخ ساز شدند  , زنان دنیا هنوز حتی در توسعه یافته ترین کشورها احساس تبعیض می کنند و از حقوق متناسب برخوردار نیستند. آمارهای مختلف حاکی است حتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اروپای غربی و آمریکای شمالی ، نه تنها زنان در وضعیت برابر با مردان نیستند بلکه متاسفانه خشونت شدید جنسی و جسمی نیز نسبت به آنان اعمال می شود.

 

تصاویر زیر برگرفته از مجموعه 52 عکس  از زنانی است که در قرن های گذشته با ابتکارعمل و جلوداری  موفق شدند راه را برای پیشرفت حضور زنان در جامعه و کسب حقوق زنان باز کنند. البته در این مجموعه تصاویر ، زنانی نیز هستند که شجاعانه دست به اقدامات بزرگی زدند:

زنانی که با ابتکار عمل و جلوداری تاریخ ساز شدند + عکس

 سارلا تاکرال 21 ساله نخستین زن خلبان هندی در سال 1936

زنانی که با ابتکار عمل و جلوداری تاریخ ساز شدند + عکس

 یک زن رزمنده سامورایی در  قرن نوزده  در ژاپن

زنانی که با ابتکار عمل و جلوداری تاریخ ساز شدند + عکس

 یک زن 107 ساله ارمنی در حال محافظت از خانه خود با سلاح در سال 1990

زنانی که با ابتکار عمل و جلوداری تاریخ ساز شدند + عکس

 در جریان جنگ اول جهانی به دلیل حضور اغلب مردان در جبهه ها بسیاری از کارهایی را که پیشتر مردان انجام می دادند به دلیل عدم حضور مردان به زنان سپرده شد. تصویر زیر مربوط به دو زن یخ فروش در سال 1918 است.

زنانی که با ابتکار عمل و جلوداری تاریخ ساز شدند + عکس

 “کوماکو کیمورا ” زن فعال حقوق زنان  ژاپن در سال 1917 در یک راهپیمایی به منظور حقوق زنان ژاپنی در شهر نیویورک شرکت کرده است

زنانی که با ابتکار عمل و جلوداری تاریخ ساز شدند + عکس

 مارینا گینستا چریک کمونیست اسپانیایی در جریان جنگ های داخلی این کشور

زنانی که با ابتکار عمل و جلوداری تاریخ ساز شدند + عکس

یک زن مدافع حق رای زنان در سال 1917 (آمریکا)

زنانی که با ابتکار عمل و جلوداری تاریخ ساز شدند + عکس

مارگارت بورک عکاس خبری مشهور زن در سال 1934

زنانی که با ابتکار عمل و جلوداری تاریخ ساز شدند + عکس

 آتش نشانان داوطلب حمله به بندر پرل هاربر آمریکا در جریان جنگ دوم جهانی

زنانی که با ابتکار عمل و جلوداری تاریخ ساز شدند + عکس

یک زن کارگر در سال 1900 در شهر برلین

زنانی که با ابتکار عمل و جلوداری تاریخ ساز شدند + عکس

 کارگران زن پروژه ساخت راه آهن

زنانی که با ابتکار عمل و جلوداری تاریخ ساز شدند + عکس

 اولین پلیس راهنمایی و رانندگی زن در آمریکا (1918)