پارس ناز پورتال

قاصدک 24

به مزایده گذاشتن گران ترین الماس جهان

به مزایده گذاشتن گران ترین الماس جهان
به مزایده گذاشتن گران ترین الماس جهان پست چاپ انگلستان، یک الماس آبی به میزان 12 عیار در آفریقای جنوبی کشف شده است. این الماس در ماه نوامبر سال 2015 میلادی به طور رسمی به حراج گذاشته می شود.
 
 پارس ناز : کارشناسان پیش بینی کرده اند که قیمت این الماس در حراج به 55 میلیون دلار می رسد که به این ترتیب گران ترین جواهر جهان خواهد شد.
 
 
 به گزارش رسیده، این الماس از معدنی در آفریقای جنوبی در ژانویه سال 2014 میلادی کشف شد. وزن اصلی آن 30 عیار است و پس از برش شش ماهه، به 12.03 عیار رسید.

به مزایده گذاشتن گران ترین الماس جهان

به مزایده گذاشتن گران ترین الماس جهان

به مزایده گذاشتن گران ترین الماس جهان