پارس ناز پورتال

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

 

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

به چشمهایم زل زد و گفت :

– با هم درستش می کنیم !

و من تازه فهمیدم تنهایی چه وسعت نامحدودی دارد،

“با هم”……چه لذتی داشت این با هم، حتی اگر با هم هیچ چیزی هم درست نمی شد ؛

حتی اگر تمام سرمایه ام بر باد می رفت .

حسی که به واژه ی ” با هم ” داشتم را

با هیچ چیزی در این دنیا معاوضه نمی کردم!…

تنها کسی که وحشت تنهایی را درک کرده باشد،

می توانست حس من را در آن لحظات، درک کند!

 

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

 

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

 

گالری تصاویر و عکس های بسیار زیبای عاشقانه و رمانتیک با موضوعات مختلف

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

عکس عاشقانه تصاویر عاشقانه

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

عکس های عاشقانه

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

گالری تصاویر و عکس های بسیار زیبای عاشقانه و رمانتیک

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

ﺑﻪ ﺧــــــــــﺪﺍ ﮔﻔﺘﻢ :

ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴــﺘﯽ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ ﻣﯿﺮﻩ ..
ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﺑﯿﺎﺩ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ؟

ﺧــــــــــــــــــــﺪﺍ ﮔﻔﺖ :

ﺍﻭﻥ ﺟﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻋﺎﺷــــــــــــــــــــــــــﻘﺘــــــــــﻢ ..
ﻣﻨـــــــــــــــــــﻢ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﺷﺪ !!

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

گالری تصاویر و عکس های بسیار زیبای عاشقانه

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

تصاویر عاشقانه

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

گالری تصاویر و عکس های بسیار زیبای عاشقانه و رمانتیک با موضوعات مختلف

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

گالری تصاویر و عکس های بسیار زیبای عاشقانه

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

تصاویر عاشقانه

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

گالری تصاویر و عکس های بسیار زیبای عاشقانه و رمانتیک با موضوعات مختلف

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

جملات و عکس نوشته های عاشقانه

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

گالری تصاویر و عکس های بسیار زیبای عاشقانه و رمانتیک

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

سایت دانلود عکس نوشته های عاشقانه جدید

 

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

 

به قدمت عشق سوگند
در گلوگاهِ من
درخت سیبی هست
که از آن
مردی را
بر دار کرده‌اند.

اگر دهان می‌گشایم
و روی می‌گردانی
بگردان
اما به قِدمَتِ عشق سوگند
که تباهیِ من
از مِی و افیون نیست.

اوست که در گلوگاهم
آویخته است و
می‌پوسد
آرام آرام…

 

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

 

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

دانلود عکس های عاشقانه

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

گالری تصاویر و عکس های بسیار زیبای عاشقانه

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

عکس نوشته های سنگین و عاشقانه با متن های زیبا

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

عکس نوشته های  فاز سنگین

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

گالری تصاویر و عکس های بسیار زیبای عاشقانه

 

گالری تصاویر و عکس های بسیار زیبای عاشقانه و رمانتیک

جملات و عکس نوشته های عاشقانه 2018

سایت دانلود عکس نوشته های عاشقانه جدید

 

 

 مطالب مرتبط:

 

عکس نوشته عاشقانه دخترانه غمگین  

 

جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه زمستان

 

جدیدترین عکسهای عاشقانه و نوشته های رمانتیک

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه و احساسی زمستانی