پارس ناز پورتال

قاصدک 24

با نحوه دوخت تکه دوزی روی پارچه آشنا شوید

با نحوه دوخت تکه دوزی روی پارچه آشنا شوید

در این مقاله با آموزش تکه دوزی روی بالش کودک و پارچه به صورت تصویری آشنا شوید.

 

با نحوه دوخت تکه دوزی روی پارچه آشنا شوید

با نحوه دوخت تکه دوزی روی پارچه آشنا شوید

با نحوه دوخت تکه دوزی روی پارچه آشنا شوید

ابتدا الگو را روی پارچه مورد نظر در آورده

 

با نحوه دوخت تکه دوزی روی پارچه آشنا شوید

به پارچه های مورد نظر لایه چسب بزنید و بعد الگو را برش زده

 

با نحوه دوخت تکه دوزی روی پارچه آشنا شوید

این از شکل تکه دوزی مورد نظر ما

با نحوه دوخت تکه دوزی روی پارچه آشنا شوید

مدل خود را با اتو روی سطح کار به صورت موقت بچسبانید

با نحوه دوخت تکه دوزی روی پارچه آشنا شوید

با چرخ خیاطی و یا با دست ، دور تکه ها را دندان موشی بدوزید