پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

 

در اینبخش مجموعه اي از عکس و متن تبریک روز مادر را مرور می‌کنیم. روز مادر یعنی روز زندگی، روز مادر یعنی 9 ماه زندگی در وجود مهربان ترین، روز مادر یعنی روز زندگی، روزی کـه باید تمام غم و غصه ها را از دل مادران مان بیرون کنیم، روزی کـه باید لبخند مادر را ببینیم، امروز بهترین عکسها و جملات و همچنین شعرهای زیبا درمورد مادر و این روز بزرگ رابه همراه هم مرور می‌کنیم. با پارس ناز همراه باشید.

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

« تیم پارس ناز، روز مادر رابه تمام مادران دنیا تبریک می‌گوید »

 

عکس و متن تبریک روز مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

جمله های بسیار زیبا برای تبریک روز مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

دنیای کودکی‌ ام سرشار از طنین دل انگیز توست

تمام خاطرات کودکی‌ ام را

خط بـه خط با نام تـو نوشته‌ام

و همیشه تـو را می‌ستایم

مادر اي لطیف‌ ترین گل بوستان هستی

اي باغبان هستی مـن

هنگام روییدنم باران مهربانی بودی

کـه بـه آرامی سیرابم کند

گاه پروریدنم آغوشی گرم کـه بالنده‌ ام سازد

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

عکس نوشته هاي روز مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

مادر در ستایش دنیای پُر مهرت

ترانه‌اي از اخلاص خواهم سرود

و گلدسته‌ اي از مهر بر گردنت خواهم آویخت

شکوه عشق را

در زمزمه‌هاي مادرانه‌ ات مییابم

و انگیزه خلقت را از قلب پرمهرت میخوانم

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

عکس و متن برای مادران فوت شده

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

مادر

بوسه بر دستان خسته تـو جانم را زنده میکند

و دیدار تـو عشق را در دلم بـه ارمغان می‌آورد

ایمانم از دعای توست

و خدایم را از زبان تـو شناخته‌ ام

پرستش را تـو بـه مـن آموخته‌ اي

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

شعر کوتاه برای تبریک روز مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

مادر، اي الهه مهر

تـو گلی معطر از بهشت خدایی

کـه گلخانه دلم از عطر تـو سرشار اسـت

تـو از تبار فاطمه‌ اي

و گویی وجود تـو رابا مهر فاطمه سرشته‌ اند

پس همیشه دعایم کن

چراکه دعایت سرمایه فردای مـن اسـت

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

متن زیبا برای تبریک روز مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

مادرم بـه پاس انچه بـه مـن داده‌ اي

بـه ستایش محبت‌هاي بی اندازه‌ات

و بـه وسعت همـه خوبی‌ هایت دوستت دارم

و با صدای بلند میگویم

روزت مبارک

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

پیامک تبریک روز مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

مادر، قلب خانه و مظهر مهر و عاطفه

عشق و احساس، محبت و صفاست

و مادری، فضیلتی اسـت ملکوتی

ناشی از عالم قدس

کـه در وجود انسان خاکی تجلی می کند

و درآن صراحت و صداقت، مهر و صفا

عدل و تقوا بـه عالی‌ترین شکل خود

آشکار می شود

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

عکس پروفایل مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

مادری

حالتی اسـت کـه صفات عالی زیبایی را

در پرورش فرزند می داند ودر این راه

از همه ی زمینه‌ ها و امکانات شخصی می‌گذرد

مادر هنرمندی اسـت

کـه در نتیجه تلاش خستگی ناپذیرش

فرزندی نیکو پرورش یافته

نیکوکار و با تقوا

در مسیر حق گام برمی دارد

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

عکس روز مادر برای پروفایل

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

زیباترین تعریفی کـه از مادر شده

و واقعا بیانگر مقام ومنزلت مادر اسـت

حدیث زیبایی از پیامبر اکرم اسـت

بهشت زیر پای مادران اسـت

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

تصاویر روز مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

عاطفه مادری

از کرامت‌ هاي خداوند اسـت

کـه نمیتوان آن رابا هیچ قیمت مادی سنجید

روز گرامی‌داشت مادر

پرعاطفه‌ ترین موجودات خلقت مبارک

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

عکس تبریک روز مادر + متن تبریک روز مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

حقیقت زندگی مادر عشق ورزیدن و فداکاری اسـت. اگر کار مادر را کوچک بپنداریم، مرتکب اشتباهی بزرگ شده ایم چرا کـه کار او انسان سازی و فضیلت پروری اسـت. مادر در انجام این وظیفه، غرور و خودخواهی خود رابه فداکاری و عشق ورزی تبدیل می کند. او دفتر عشق و زندگی شخصی خودرا برای مدتی نیمه باز گذارد و فصلی نو در دفتر جدید فرزند بگشاید. بهمین دلیل مادران همواره در خور ستایش و نکوداشتند.