پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس نوشته کربلا و امام حسین + اس ام اس برای امام حسین و محرم 

 

در اینبخش مجموعه اي زیبا از عکس نوشته کربلا و امام حسین را گردآوری کرده ایم. عکسهایی کـه میتوانید در پست هاي اینستاگرامی و یا بعنوان عکسهای پروفایل تان از آن ها استفاده کنید. بـه همراه این عکسهای زیبا متن هایي از نوحه هاي مشهور را هم مرور میکنیم. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید تا بـه همراه هم این عکسها و متن هاي زیبای محرمی را نظاره کنیم.

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

زلف همه خلق گرفتار حسین اسـت

حال همه آشفته و بیمار حسین اسـت

باید کـه خلائق همگی اشک بریزند

وقتی کـه خداوند عزادار حسین اسـت

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

امن اسـت همیشه حرمش چون کـه سگ کهف

مشغول نگهبانی دربار حسین اسـت

هرگز بـه کس و ناکسی ارباب نگفتیم

زیرا فقط این لفظ سزاوار حسین اسـت

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

هر خانه کـه گهگاه در آن روضه بگیرند

همسایۀ دیوار بـه دیوار حسین اسـت

در روز جزا کار کسی نیست شفاعت

در روز جزا کار فقط کار حسین اسـت

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس پروفایل امام حسین عاشورا و تاسوعا

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس پروفایل محرم ،پروفایل کربلا 

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

کفارۀ مـا را پسر فاطمه پرداخت

تا روز ابد شیعه بدهکار حسین اسـت

حق گفت کـه رجعت کند از خاک بـه افلاک

زیرا کـه خدا تشنۀ دیدار حسین اسـت

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس پروفایل حرم امام حسین و پرچم یا حسین با کیفیت بالا

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس های مذهبی امام حسین برای پروفایل و ماه محرم

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

از خواهر او روضۀ مکشوفه نخوانید

سربسته بگویید از اسرار حسین اسـت

در کوفۀ بی مهر و وفا حضرت مسلم 

انگار فقط یار وفادار حسین اسـت

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس نوشته های زیبا برای امام حسین | عکس نوشته خاص یا حسین

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس پروفایل امام حسین «ع» +عکس نوشته هاي امام حسین علیه السلام

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

رفته سر مسلم بـه سر دارالاماره

الحق و والانصاف کـه سردار حسین اسـت

جمع‌ اند بـه دور بدنش مردم بازار

مسلم همه جا گرمی بازار حسین اسـت

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس پروفایل با موضوع امام حسین «ع»

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

علقمه موج شد عكس قمرش ریخت بـه هم

دستش افتاد زمین بال و پرش ریخت بـه هم

تا كه از گیسوی او لخته ي خون ریخت بـه مشک

كیـسوی دختـرک منتـظرش ریخت بـه هم

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس نوشته اسم امام حسین برای پروفایل

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

تیـر رابا سر زانـوش كشیـد از چشمش

حیف ازآن چشم كه مژگان ترش ریخت بـه هم

خواهرش خورد زمین مادر اصغر غش كرد

او كه افتاد زمین دور و برش ریخت بـه هم

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس نوشته کربلا میخوام

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس های اسم امام حسین

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

قبل از آنیـكه برادر بـرسد بـالیـنش

پـدرش از نجف آمـد پدرش ریخت بـه هم

بـه سرش بـود بیاید بـه سرش ام بنـین

عوضش فاطمه آمد بـه سرش ریخت بـه هم

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس نوشته اسم امام حسین

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس نوشته برای امام حسین و کربلا

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

كتـف ها را كـه تكان داد حسین افتاد و

دست بگذاشت بـه روی كمـرش، ریخت بـه هم

خواست تا خیمه رساند بغلش كرد ولی

مادرش گفت بـه خیمه نبرش ریخت بـه هم

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه هاي مشهور ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

عکس نوشته کربلا و امام حسین + متن نوحه های معروف ماه محرم | پروفایل کربلا و محرم

نه فقط ضـرب عمود آمد و ابرو وا شد

خورد بر فرق سرش پشت سرش ریخت بـه هم

تیـر بودو تبـر و دشـنه ولـی مـادر دید

نیزه از سینه كه رد شد جگرش ریخت بـه هم