پارس ناز پورتال

قاصدک 24

18 آشیانه غیر طبیعی برای پرندگان

18 آشیانه غیر طبیعی برای پرندگان

آشیانه های ساخته شده در این مکان های قابل توجه نشان می دهد که چگونه پرندگان می توانند با محیط زیست پیرامون خود را وفق دهند.

 

از قرن ۱۵-۱۶ م میلادی آشیانه های ساخته شده توسط بشر ایجاد شدند. آشیانه به محلی گفته می شود که پرندگان در آن تخمگذاری می کنند و جوجه های خود را پرورش می دهند.

 

هرچند که تمام پرندگان آشیانه نمی سازند مانند نوعی پنگوئن که تخم هایش را همراه خود و برروی پاها به اطراف حمل می کند ولی بیشتر پرندگان به روش های گوناگون محلی را انتخاب می کنند و با توجه به امکانات محیط در آن آشیانه ای می سازند تا بتوانند تخم و جوجه ها را تا زمانی که لازم است در آن نگهداری کنند.

 

# ۱ آشیانه جای آشغال سیگار!!!

 

18 آشیانه غیر طبیعی برای پرندگان

 

# ۲ آشیانه چراغ راهنمایی

 

18 آشیانه غیر طبیعی برای پرندگان

 

# ۳ لانه پرستو در فانوس قدیمی

 

18 آشیانه غیر طبیعی برای پرندگان

 

#۴ آشیانه از نوع کفش

 

18 آشیانه غیر طبیعی برای پرندگان

 

#۵ ماشین تنها شش روز در پارکینگ بوده است وقتی راننده برمیگردد…

 

18 آشیانه غیر طبیعی برای پرندگان

 

#۶ این یکی دیگه واقعا باورنکردنی هست، آشیانه از نوع غاز

 

18 آشیانه غیر طبیعی برای پرندگان

 

#۷ قوری قدیمی

 

18 آشیانه غیر طبیعی برای پرندگان

 

#۸صندوق پستی

 

18 آشیانه غیر طبیعی برای پرندگان

 

#۹ آشیانه بر روی مجسمه

 

18 آشیانه غیر طبیعی برای پرندگان

 

#۱۰ لانه در موتور ماشین

 

18 آشیانه غیر طبیعی برای پرندگان

 

#۱۱ لانه در داخل لوله اگزوز

 

18 آشیانه غیر طبیعی برای پرندگان

 

ظروف سیگار معمولا برای پرندگان بسیار جذاب به نظر می رسند

 

18 آشیانه غیر طبیعی برای پرندگان

 

#۱۳بیرون حال و هوای بهتری دارد

 

18 آشیانه غیر طبیعی برای پرندگان

 

#۱۴ آشیانه در مخروط ترافیکی

 

18 آشیانه غیر طبیعی برای پرندگان

 

#۱۵ آشیانه داو

 

18 آشیانه غیر طبیعی برای پرندگان

 

#۱۶ آشیانه داو درون سبد

 

18 آشیانه غیر طبیعی برای پرندگان

 

#۱۷ لانه مرگ مگس خوار بر فراز لوستر

 

18 آشیانه غیر طبیعی برای پرندگان

 

#۱۸ آشیانه اردک

 

18 آشیانه غیر طبیعی برای پرندگان