پارس ناز پورتال

اداره یک رستوران توسط میمون های گارسون بامزه

اداره یک رستوران توسط میمون های گارسون بامزه

به نقل از روزنامه اردنی السبیل، این رستوران که در شهر توکیو پایتخت ژاپن قرار دارد، 2 میمون را به عنوان پیشخدمت استخدام کرده است.

 

اداره یک رستوران توسط میمون های گارسون بامزه

 

این 2 میمون به منظور کمک به گارسون های این رستوران به کار گرفته شده اند.

 

اداره یک رستوران توسط میمون های گارسون بامزه

 

بر اساس این گزارش، هریک از این میمون ها وظیفه جداگانه ای در این رستوران بر عهده دارد. یکی از آنها که 12 ساله است، وظیفه دارد غذاها و نوشیدنی ها را نزد مشتری ها ببرد، اما میمون کوچک‌تر مسوولیت دادن حوله و دستمال کاغذی به مشتریان را برای پاک کردن دست هایشان را بر عهده دارد.

 

اداره یک رستوران توسط میمون های گارسون بامزه

 

گفتنی است؛ مدیر این رستوران ادعا کرده است که با استخدام این 2 میمون تعداد مشتریان این رستوران 2 برابر شده است.