پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

چندی از جملات کوتاه و معنی دار انیشتین

چندی از جملات کوتاه و معنی دار انیشتین

این دیگر چه معمایی است که

هیچکس مرا درک نمی کند ولی همگان مرا می پذیرند

 

*

*

*

اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند

واقعیت‌ها را تغییر بده

 

*

*

*

تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد

هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت

 

*

*

*

 

در برابر یک قدرت متشکل و منظم

فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد

 

*

*

*تخیل مهمتر از دانش است

علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر می‌گیرد

 

*

*

*

سعی نکن انسان موفقی باشی

بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی

 

*

*

*

سخت‌ترین کار در دنیا درک فلسفهٔ مالیات بر درآمد است

 

*

*

*

سه قدرت بر جهان حکومت می‌کند

۱-ترس ۲-حرص ۳-حماقت

 

*

*

*

علم زیباست وقتی هزینهٔ گذران زندگی از آن تامین نشود

 

*

*

*

متوجه هستید که تلگراف سیمی به‌نوعی یک گربهٔ بسیار بسیار درازی است

که وقتی دم‌اش را در نیویورک می‌کشید سرش در لوس‌آنجلس میومیو می‌کند

این را می‌فهمید؟ و رادیو هم دقیقاً به همین شکل کار می‌کند

شما پیام‌هایی را از اینجا می‌فرستید و آنها در جایی دیگر دریافتشان می‌کنند

تنها تفاوت در این است که دیگر گربه‌ای وجود ندارد

 

*

*

*

مسائلی که بدلیل سطح فعلی تفکر ما بوجود می‌آیند

نمی‌توانند با همان سطح تفکر حل گردند

 

*

*

*

من با شهرت بیشتر و بیشتر احمق شدم

البته این یک پدیدهٔ نسبی است