پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

عکس جنجالی بستنی خوری با طعم فضله پرنده

عکس جنجالی بستنی خوری با طعم فضله پرنده

عکس جنجالی بستنی خوری با طعم فضله پرنده , در هوای گرم تابستان هیچ چیزی به اندازه خوردن بستنی لذت بخش تر نیست.به خانم جولی برسنان تصمیم گرفت با خوردن بستنی سرد جگر خود را تازه نماید.

 

همانطور که داشت به بستنی قیفی لیس می زد ناگهان تفاوت را در مزه حس نمود هنگامی که روی بستنی را مشاهده نمود فضله پرنده را مشاهده نمود.صورت در هم کشید و گفت خدای من!این چه هدیه ای بود که امروز نصیب من شد!در همین احوال که خانم مشغول اعتراض بود پرنده فضله ای دیگر را نثار لباس خانم نمود.

عکس جنجالی بستنی خوری با طعم فضله پرنده

مرد عکاس که این صحنه را فیلمبرداری نموده است با قرار دادن ان در فضای مجازی نظر برخی کاربران را جویا شده است.یکی از کاربران می نویسد برای فرد مغرور و خودپسند اتفاق خنده داری می افتد که انتظارش را ندارد.بهتر است بستنی را جایی که پرنده ای نشسته است نخورید

 

 

 

منبع: دیلی خبر