پارس ناز پورتال

قاصدک 24

دختر ازاری پسران جوان در هتل برادفورد !+تصاویر

دختر ازاری پسران جوان در هتل برادفورد !+تصاویر

4پسر جوان در پی ازار و اذیت دختر 13 ساله در هتل دستگیر شدند.قاضی پرونده جمعا انها را به 27 سال زندان محکوم نموده است.

 

دختر 13 ساله پس از فرار از خانه در هتل مورد تجاوز قرار گرفت.دوربین های مدار بسته هتل دختر 13 ساله را نشان می دهد که در لابی هتل منتظر ایستاده است.

 

سپس به طبقه بالا برده می شود و مورد تجاوز قرار می گیرد. دوربین های مدار بسته هتل تصاویر شوکه کننده از تجاوز به دختر 13 ساله را ثبت نمود.پسر 26 ساله ای به نام رحمان شپال دیده می شود که در لابی هتل دختر را می بوسد سپس او را به اتاقی هدایت می نماید.

دختر ازاری پسران جوان در هتل برادفورد !+تصاویردختر 13 ساله به نام مارتا به شبکه تلویزیون بی بی سی 2 گفت او مرا طوری گرفت که قادر به نفس کشیدن نبودم.او تمام لحظات خنده بر لب داشت.وی در سخنانی اظهار نمود سپس یکی دیگر از همدستان رحمان به نام محمد شپال  22 ساله به وی تجاوز نموده است.مارتا می افزاید خیلی سعی نمودم که ان صحنه را فراموش کنم اما نمی توانم.

دختر ازاری پسران جوان در هتل برادفورد !+تصاویردو نفر دیگر به نامهای یاسین امینی و عثمان علی و بکیر رشید در این ماجرا دست داشته اند.این چند نفر جمعا از سوی دادگاه به 27 سال زندان محکوم شدند