پارس ناز پورتال

قاصدک 24

کویری به مانند تابلو نقاشی +عکس

مجموعه : عکسهای طبیعت
کویری به مانند تابلو نقاشی +عکس

کویری به مانند تابلو نقاشی,کویر اورگان واقع در ایالت اورگان در ایالات متحده یکی از بزرگترین منطقه های فسیل شناسی است که به علت فعالیت های آتش فشانی منظره ای شگفت انگیز دارد.این کویر زیبا مانند نقاشی از رنگ هایی بسیار زیبا تشکیل شده است که آن را به یک هدف خوب برای عکاسی و گردشگری تبدیل کرده است.

کویری به مانند تابلو نقاشی +عکسکویری به مانند تابلو نقاشی

کویری به مانند تابلو نقاشی +عکس

کویری به مانند تابلو نقاشی

کویری به مانند تابلو نقاشی +عکس

کویری به مانند تابلو نقاشی

کویری به مانند تابلو نقاشی +عکس

کویری به مانند تابلو نقاشی

کویری به مانند تابلو نقاشی +عکس

کویری به مانند تابلو نقاشی

کویری به مانند تابلو نقاشی +عکس

کویری به مانند تابلو نقاشی

کویری به مانند تابلو نقاشی +عکس

کویری به مانند تابلو نقاشی