پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های جالب خانوادگی مرحوم مرتضی پاشایی خواننده محبوب ایرانی

عکس های جالب خانوادگی مرحوم مرتضی پاشایی خواننده محبوب ایرانی

عکس های جالب خانوادگی مرحوم مرتضی پاشایی خواننده محبوب ایرانی

مرحوم مرتضی پاشایی و برادرش

عکس های جالب خانوادگی مرحوم مرتضی پاشایی خواننده محبوب ایرانی

مرحوم مرتضی پاشایی و برادرش در دبی

عکس های جالب خانوادگی مرحوم مرتضی پاشایی خواننده محبوب ایرانی

مرحوم مرتضی پاشایی و برادرش و محمدرضا گلزار

عکس های جالب خانوادگی مرحوم مرتضی پاشایی خواننده محبوب ایرانی

مرحوم مرتضی پاشایی و برادرش

عکس های جالب خانوادگی مرحوم مرتضی پاشایی خواننده محبوب ایرانی

مرحوم مرتضی پاشایی و پدر و مادرش

عکس های جالب خانوادگی مرحوم مرتضی پاشایی خواننده محبوب ایرانی

مرحوم مرتضی پاشایی و پدر و مادرش

عکس های جالب خانوادگی مرحوم مرتضی پاشایی خواننده محبوب ایرانی

مرحوم مرتضی پاشایی و برادر و دوستانش

عکس های جالب خانوادگی مرحوم مرتضی پاشایی خواننده محبوب ایرانی

مرحوم مرتضی پاشایی و علی لهراسبی

عکس های جالب خانوادگی مرحوم مرتضی پاشایی خواننده محبوب ایرانی

مرحوم مرتضی پاشایی

عکس های جالب خانوادگی مرحوم مرتضی پاشایی خواننده محبوب ایرانی

سنگ قبر مرحوم مرتضی پاشایی