پارس ناز پورتال

جشنواره خون یاری مزارع با جنگ و خون زنانه

جشنواره خون یاری مزارع با جنگ و خون زنانه

در ماه مه هر سال در یکی از روستاهای مکزیک به Nahua مراسم عجیبی را برقرار می کنند.این مراسم بدین گونه است که زنان و دختران چند روستا در روز موعود در منطقه ایی که مخصوص این نوع آیین است جمع می شوند وبه همراه خود خوراکی های متنوعی مانند بوقلمون، مرغ، برنج، تخم مرغ آب پز و چیبس می آورند. آنها با پخش کردن مواد غذایی در اطراف منطقه و تزیین انجا باگل و شکم متورم شده بوقلمون مراسم را آغاز می نمایند.

 

جشنواره خون یاری مزارع با جنگ و خون زنانه

ابتدا برای مریم مقدس وخدای باران کاتولیک نماز میخوانند و سپس مبارزه را آغاز میکنند. زنان مسن تر که تجارب زیادی دارند دختران جوانتر را راهنمایی میکنند برای مبارزه و نکته مهم این مراسم این است که خون هایی که در این مراسم ریخته میشود از قمست های بدن مبارزه کنندگان جمع آوری شده تا برای آبیاری اراضی ،شخم زدن زمین های کشاورزی و حاصلخیزی زمین ها استفاده شود.

 

جشنواره خون یاری مزارع با جنگ و خون زنانه

 

روستاییان معتقدند که این مراسم عجیب و غریب باران را برای آنان به ارمغان می آورد و همچنین براشت آنها بیشتر خواهد بشد. این جشنواره مانند بسیاری دیگر ازآیین های کشور مکزیک ترکیبی از سنت های کاتولیک ها میباشد. این مبارزه با کشیدن مو،چنگ انداختن وکندن جواهرات همدیگر برای تحریک هر چه بیشتر حریف و ایجاد جراحات بیشتر برای جمع آوری خون ادامه پیدا میکند.

 

جشنواره خون یاری مزارع با جنگ و خون زنانه