پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

تفاوت بین خسارت مالی و جانی بیمه ثالث چیست؟

مجموعه : مجله خبری روز
تفاوت بین خسارت مالی و جانی بیمه ثالث چیست؟

قطعا تمام رانندگان وسایل نقلیه می‌دانند که داشتن و خرید بیمه شخص ثالث ضروری و اجباری می‌باشد. بیمه شخص ثالث هر دو نوع خسارت جانی و مالی را تحت پوشش قرار می‌دهد. در ادامه این مطلب در رابطه با جزئیات این دو نوع خسارت و تفاوت آن‌ها با یکدیگر توضیح داده‌ایم.

 

تعهد خسارت جانی بیمه شخص ثالث چیست؟

 

همانطور که از نام این پوشش پیداست، پوشش خسارت جانی بیمه‌نامه شخص ثالث شامل خسارت جانی و همچنین بدنی فرد آسیب دیده در تصادفات است. این خسارات شامل، مواردی مثل نقص عضو، بستری شدن در بیمارستان و غرامت فوت است.

سقف پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث، وابسته به نرخ دیه‌ای است که به صورت سالیانه توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود. این سقف با دیه کامل یک انسان در ماه‌های حرام برابر است. در سال 1403، مبلغ دیه در ماه‌های حرام 1 میلیارد و 600 میلیون تومان و در ماه‌های غیرحرام، 1 میلیارد و 200 میلیون تومان اعلام شده است.

 

تعهد خسارت مالی بیمه شخص ثالث چیست؟

 

تعهد خسارت مالی بیمه شخص ثالث چیست؟

تمامی خساراتی که به اموال شخص ثالث وارد شود مانند خسارت به خودرو، در این پوشش قرار می‌گیرد. حداکثر میزان این دیه نیز معادل دیه انسان در ماه‌های حرام یعنی معادل 1 میلیارد و 600 میلیون تومان است. حداقل تعهد خسارت مالی نیز معادل 2.5 درصد از این مبلغ است.

 

در صورت بیشتر بودن خسارت خودرو از خسارت بیمه شخص ثالث، چه اتفاقی می‌افتد؟

 

چنانپه میزان خسارت تصادف از سقف خسارت بیمه شخص ثالث بیشتر باشد، می‌توان از بیمه بدنه شخص زیان دیده برای پرداخت و پوشش خسارت استفاده کرد. البته این هزینه‌ها به صورت قسطی از راننده مقصر کسر می‌شود.

 

خسارت مالی و جانی بیمه شخص ثالث چه تفاوت‌های دارند؟

 

تنها تفاوت در این دو نوع خسارت، علت پرداخت آن‌ها است. در خسارت مالی، بیمه شخص ثالث برای جبران خساراتی مانند آسیب خودرو به کمک راننده می‌آید و در خسارات جانی، بیمه شخص ثالث برای جبران خساراتی مانند آسیب بدنی سرنشین‌ها و یا فوت آن‌ها به کمک مقصر می‌آید. در هر دو حالت، بیمه شخص ثالث تکیه‌گاهی برای راننده در زمان‌های دشوار است.