پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

خواهری با شیشه خواهرش را کشت

مجموعه : مجله خبری روز

خواهری با شیشه خواهرش را کشت

 

بین دو خواهر در خراسان جنوبی به دلیل اختلافات شخصی مشاجره لفظی در می‌گیرد، در این میان خواهر بزرگ‌تر اقدام به برداشتن شیشه محتوای ترشی می‌کند که به دلایل نامعلومی شیشه از دست او به زمین می‌افتد و دهانه شیشه پس از شکستن به جسم برنده تبدیل می شود.

 

در ادامه مشاجره خواهر 20 ساله به سمت خواهر 25 ساله می‌رود و بنا به ادعای حاضران در محل و اظهارات متهم خواهرش را هل می‌دهد که لبه تیزی شیشه ترشی به گردن آن اصابت می‌کند و دچار جراحت می‌شود.

 
وی بلافاصله به بیمارستان انتقال داده می شود اما در بیمارستان بیشتر از یک روز زنده نمی‌ماند و فوت می‌کند که تحقیقات تکمیلی در این خصوص انجام و صحنه مورد بازسازی و به مراجع قضایی ارسال می شود.